Πρώτη επίσκεψη στον ορθοδοντικό

 
Πρώτη επίσκεψη στον ορθοδοντικό

Η κατάλληλη ηλικία για τον πρώτο ορθοδοντικό έλεγχο είναι μεταξύ 6-7 ετών. Ο ορθοδοντικός θα ελέγξει εάν υπάρχει ή όχι πρόβλημα και επίσης ποιος θα είναι ο κατάλληλος χρόνος έναρξης της θεραπείας. Σε μικρές ηλικίες εφαρμόζεται, όταν χρειάζεται, η προληπτική ορθοδοντική.

 

Παραδείγματα τέτοιων θεραπειών είναι

  • Μηχανήματα διατηρήσεως ή και επανάκτησης χώρου, όταν υπάρχουν πρόωρες απώλειες δοντιών.
  • Διακοπή παρατεταμένου θηλασμού του δακτύλου ή της προώθησης της γλώσσας.
 

Γλωσσικό τόξο 1

Γλωσσικό τόξο 2

 

Επανάκτηση χώρου

Πρόωρη απώλεια

 

Στην ηλικία 7-9 ετών αρχίζει η Κατασταλτική Ορθοδοντική. Σκοπός της είναι να αναστείλει την εξέλιξη σκελετικών ανωμαλιών των γνάθων, ασυμμετρίας του προσώπου ή και οδοντικών προβλημάτων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μονόπλευρη σταυροειδής σύγκλειση, όπου δεν ταιριάζει η άνω γνάθος με την κάτω γνάθο, η οποία αναγκάζεται να μετατοπιστεί στη μάσηση και έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στη κροταφογναθική άρθρωση και επίσης ασυμμετρία προσώπου. Όσο πιο νωρίς θεραπευτεί, τόσο πιο φυσιολογική ανάπτυξη των γνάθων θα έχουμε.

 

Ασύμμετρια προσώπου

 

Στη συνέχεια υπάρχει η Επανορθωτική Ορθοδοντική που έχει σκοπό να θεραπεύσει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα σε εφήβους και ενήλικες. Όταν παραμένουν αθεράπευτες οι ορθοδοντικές ανωμαλίες, με τον χρόνο επιδεινώνονται. Γι'αυτό όλο και περισσότεροι ενήλικες ενδιαφέρονται για ορθοδοντική θεραπεία. Όταν υπάρχει μεγάλη σκελετική ανωμαλία, όπως έντονος προγναθισμός της κάτω γνάθου ή/και οπισθογναθισμός της άνω γνάθου, που δεν μπορεί να διορθωθεί μόνο με την ορθοδοντική θεραπεία, τότε γίνεται συνδυασμός ορθοδοντικής-γναθοχειρουργικής. Για να γίνει αυτό, πρέπει να έχει τελειώσει η ανάπτυξη.

Επίσης ορθοδοντική θεραπεία χρειάζονται και τα παιδιά που έχουν σχιστίες στο πρόσωπο και στο στόμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται στενή συνεργασία και με άλλες ειδικότητες, όπως πλαστικός χειρουργός, γναθοχειρουργός, ωτορινολαρυγγολόγος και λογοπαθολόγος. Ο ορθοδοντικός διευθετεί και μετακινεί τα δόντια όπου χρειάζεται, ώστε να γίνει μια σωστή αποκατάσταση του στόματος.